Mapa do celów projektowych

mapa do celów projektowychJednym z pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia budowy domu lub innego obiektu budowlanego jest sporządzenie przez geodetę mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych (mapy geodezyjnej). Jest to dokument niezbędny w trakcie ubieganiu się o pozwolenie na budowę, przy tworzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektu zagospodarowania działki (wykorzystywany przez projektanta oraz architekta).

Na podstawie sporządzonej mapy architekt opracowuje plan zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu budowlanego, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Bazując na mapie sytuacyjno – wysokościowej opracowanej przez geodetę, konkretny projekt obiektu budowlanego zostaje odniesiony do aktualnego stanu zagospodarowania i ukształtowania terenu budowlanego.

Mapa do celów projektowych jest wykorzystywana także do projektowania usytuowania poziomego i pionowego sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami. Projekt zagospodarowania terenu (działki) wykonany na aktualnej mapie geodezyjnej, który pokazuje przebieg przyłączy sieci uzbrojenia terenu wymaga uzgodnienia z ZUDP odpowiedniego starostwa (właściwego dla miejsca inwestycji).

Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych dotyczących zarówno obszaru projektowanej inwestycji, jak również obszaru otaczającego ten teren w pasie co najmniej 30 metrów.

W zależności od zamówienia zleceniodawcy mapa do celów projektowych może zostać sporządzona przez geodetę w technologii tradycyjnej tj. w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej tj. numerycznym opracowaniu w uzgodnionym formacie danych.

 

copyright cat-geodezja 2013    powered by ACMStudio