Po co Państwu geodeta?

Czym zajmuje się geodeta? Do czego potrzebujesz geodety?

Geodeta jest niezbędny na każdym etapie realizacji Państwa inwestycji - począwszy od wykonanania mapy do celów projektowych, poprzez wytyczenie obiektów, po inwentaryzację powykonawczą niezbędną do odbioru.

Wyniki prac geodezyjnych przedstawia się najczęściej w postaci map, na których umieszcza się szczegóły sytuacyjne i wysokościowe opisywanego terenu. Wszelkie działania dotyczące kształtowania przestrzeni nie mogą obejść się bez opracowań geodezyjnych.

tachimetr pomiar geodezyjny

Potencjalny inwestor po raz pierwszy z pracą geodetów styka się w Urzędzie Miasta lub Gminy. Tam udajemy się po informację czy na wybranej przez nas działce będziemy mogli wybudować (przeprowadzić) zaplanowaną przez nas inwestycję (podział działki, budowa itd). Dowiadujemy się o tym z planu zagospodarowania przestrzennego. Plany te opracowywane są dla poszczególnych obszarów na mapach wielkoskalowych obejmujących daną gminę.

W celu uzyskania od organu administracji samorządowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy przedłożyć mapę działki uzyskaną w ośrodku geodezyjno - kartograficznym (tzw. mapa d/c lokalizacji) właściwym dla danej gminy. Na tej mapie organ określi nam linie zabudowy planowanej inwestycji.
Jeżeli zdecydujemy iż są one zgodne z naszymi wymaganiami możemy przejść do etapu projektowania. Tutaj następuje nasz pierwszy kontakt z geodetą.

Jednym z podstawowych elementów projektu budowlanego jest plan zagospodarowania terenu działki. Plan taki jest wykonywany na bazie aktualnej mapy do celów projektowych. Wykonanie takiej mapy należy zlecić geodecie. Przy tej okazji można w wypadku wątpliwości zlecić wznowienie granic działki tzn. poprosić geodetę o wyznaczenie w terenie punktów załamań granic czyli określenie dokładnego kształtu i wielkości działki.

W trakcie projektowania potrzebne nam będzie kilka egzemplarzy z pieczątką geodety, gdyż oprócz projektu budowlanego potrzebne one są wszystkim projektantom branż instalacyjnych (na potrzeby projektantów geodeci CAT GEODEZJA przygotowują wersję cyfrową ze skanem pieczątki - dzięki temu nie trzeba drukować dużej ilości kopii tej samej mapy). 

gps geodezja łódź

Geodeta na podstawie planu zagospodarowania terenu działki wytycza charakterystyczne punkty - osie ścian konstrukcyjnych oraz wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych. Najlepiej zlecić wytyczenie wraz z przerzuceniem osi na ławy. To ułatwi dalszą pracę wykonawcom. Tyczenie geodeta poświadcza odpowiednim wpisem do dziennika budowy a szkic przekazuje inwestorowi. Na czas realizacji inwestycji nie traćmy kontaktu z naszym geodetą. Zgłaszajmy każdą naszą wątpliwość odnośnie lokalizacji obiektu położenia głównych elementów konstrukcyjnych. Każde przyłącze - energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja itp. musi być przed zasypaniem zinwentaryzowane przez geodetę a odpowiedni wpis musi znaleźć się w dzienniku budowy. Pomiar powykonawczy sieci jest podstawą do uzyskania protokołu odbioru.

Po zakończeniu prac budowlanych musimy obiekt zgłosić do odbioru i użytkowania. Jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych do tego jest pomiar powykonawczy inwestycji.

Wybór geodety jest jednym z ważniejszych wyborów podczas realizacji inwestycji. Towarzyszy on nam od momentu wyboru działki aż do zakończenia budowy. Od jego solidności i dyspozycyjności zależy bardzo wiele. Skorygować też może wiele błędów zwłaszcza przy wykańczaniu budowy metodą gospodarczą przez niedoświadczone ekipy.

Nasza firma to synonim solidności i terminowości.
Cat-geodezja to kompleksowa obsługa, atrakcyjne ceny, rabaty dla stałych klientów.

 

copyright cat-geodezja 2013    powered by ACMStudio