← Back

Czy właściciel firmy geodezyjnej musi posiadać uprawnienia zawodowe ?

Niestety nie !
W Polsce nie ma przepisów, które pozwalałyby prowadzić działalność gospodarczą z zakresu geodezji i kartografii tylko osobom posiadającym uprawnienia zawodowe lub na stałe zatrudniającym osobę z uprawnieniami.
 
W efekcie – bardzo wiele firm geodezyjnych, legalnie działających na rynku, nie ma w swoich szeregach geodety uprawnionego.
 
Ponieważ jednak każda praca geodezyjna musi zostać zgłoszona w starostwie powiatowym a każdy dokument powstały w wyniku tychże prac musi posiadać pieczątkę geodety uprawnionego, firmy te korzystają z usług „geodety z zewnątrz”.
 
Taka współpraca – bez względu na formę prawną w jakiej się odbywa, nie ma większego znaczenia dla efektu końcowego zleconej przez nas pracy geodezyjnej, przynajmniej do póki wszystko jest w porządku.
 
Problemy mogą pojawić się jednak w przypadku błędów po stronie wykonawcy prac geodezyjnych, który np. wytyczył budynek choć nie miał do tego uprawnień.
Geodeta uprawniony, który dokonał wpisu do dziennika budowy nigdy nie był na terenie inwestycji, ani nawet nie widział projektu.
Odpowiedzialność za ewentualne szkody „rozmywa” się, co może przysporzyć nam kłopotów.
 
Kolejny aspekt tej sprawy ma charakter czysto logistyczny. Wykonawca prac geodezyjnych jest poniekąd uzależniony od geodety uprawnionego.
Każdy dokument musi być przez niego podpisany i podstemplowany co z różnych względów może okazać się czasochłonne.
Po wytyczeniu budynku, wykonawca również nie może wpisać się do dziennika budowy, musi go zabrać, dostarczyć współpracującemu geodecie uprawnionemu a potem oddać nam z powrotem.
 
Reasumując: Jeśli nie ma innych przesłanek do skorzystania z usług konkretnej firmy geodezyjnej, lepiej jest zlecić pracę takiej, której właścicielem lub współwłaścicielem jest geodeta posiadający uprawnienia w zakresach, które upoważniają go do wykonania zleconych przez nas prac.

          Masz pytania lub wątpliwości ?

          Korzystałeś już z naszych usług ?

          Napisz do nas lub zostaw opinię !

          CAT-GEODEZJA Justyna Kuryluk
          Nakielnica 14c,  95-070 Aleksandrów Łódzki
          NIP: 726-213-25-22
          Biuro: Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 126

          (c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone. CAT-GEODEZJA