← Back

Dlaczego to tak długo trwa ?

Po otrzymaniu zlecenia geodeta zgłasza chęć wykonania pracy geodezyjnej we właściwym starostwie powiatowym a następnie oczekuje na niezbędne materiały od kilku do kilkunastu dni.

Po zakończeniu wszelkich czynności, dokumentacja z pracy geodezyjnej przed przekazaniem jej zleceniodawcy trafia do starostwa powiatowego właściwego dla lokalizacji przedmiotowej nieruchomości - celem kontroli poprawności jej wykonania, zaewidencjonowania w zasobach państwowych oraz wniesienia zmian na mapę zasadniczą.

Niestety kolejka do tych czynności jest dość długa, dlatego w zależności od charakteru pracy geodezyjnej, konkretnego starostwa powiatowego oraz innych niezależnych czynników czas oczekiwania na "pieczątkę urzędową" waha się od 30 do nawet 50 dni.

Prosimy o nieodkładanie zlecenia koniecznych prac geodezyjnych na ostatnią chwilę.
Szczególnie w przypadku kiedy np. o dokumentację powykonawczą upomina się już bank.

          Masz pytania lub wątpliwości ?

          Korzystałeś już z naszych usług ?

          Napisz do nas lub zostaw opinię !

          CAT-GEODEZJA Justyna Kuryluk
          Nakielnica 14c,  95-070 Aleksandrów Łódzki
          NIP: 726-213-25-22
          Biuro: Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 126

          (c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone. CAT-GEODEZJA