← Back

Po co Państwu geodeta ?

Czym zajmuje się geodeta? Do czego potrzebujesz geodety?
 
Geodeta jest niezbędny na każdym etapie realizacji inwestycji - począwszy od wykonanania mapy do celów projektowych, poprzez wytyczenie obiektów, po inwentaryzację powykonawczą niezbędną do odbioru.
 
Wyniki prac geodezyjnych przedstawia się najczęściej w postaci map, na których umieszcza się szczegóły sytuacyjne i wysokościowe opracowywanego terenu. Wszelkie działania dotyczące kształtowania przestrzeni nie mogą obejść się bez opracowań geodezyjnych.
 
Każdy inwestor po raz pierwszy z pracą geodetów styka się podczas kompletowania dokumentów niezbędnych do wykonania projektu budowlanego.
Na tym etapie geodeta wykonuje mapę do celów projektowych, na której architekt sporządzi plan zagospodarowania działki.
 
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę następuje drugi niezbędny kontakt z geodetą.
Na podstawie planu zagospodarowania działki oraz dokumentacji projektowej geodeta wytycza obiekt w terenie.
 
Najważniejszą osobą podczas realizacji inwestycji jest kierownik budowy. To z nim należy uzgadniać wszystkie odstępstwa od projektu i zgłaszać każdą wątpliwość odnośnie lokalizacji obiektu, położenia głównych elementów konstrukcyjnych oraz sieci.
 
Zakończenie budowy wiąże się geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
Geodeta wykonuje pomiar wybudowanego budynku - wraz z zaprojektowanymi schodami, tarasem oraz przyłączami.
Dokumentacja z geodezyjnej inwetaryzacji powykonawczej jest
niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
 
Wybór geodety jest jedną z ważniejszych decyzji podczas realizacji inwestycji.
Towarzyszy on nam od momentu wyboru działki, aż do zakończenia budowy. To między innymi od jego solidności i precyzji zależy przebieg prac budowlanych.

          Masz pytania lub wątpliwości ?

          Korzystałeś już z naszych usług ?

          Napisz do nas lub zostaw opinię !

          CAT-GEODEZJA Justyna Kuryluk
          Nakielnica 14c,  95-070 Aleksandrów Łódzki
          NIP: 726-213-25-22
          Biuro: Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 126

          (c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone. CAT-GEODEZJA