← Back

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości to temat ogólnie złożony i wymagający indywidualnego podejścia do każdej sprawy.
Zasady jego dokonywania nie są tożsame w każdym starostwie powiatowym czy każdym urzędzie gminy, dlatego bardzo ważnym krokiem jest wybór doświadczonego geodety, który przeprowadzi nas przez ten proces. 
 
Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek, stanowiących odrębne nieruchomości. W wyniku podziału powstają więc nowe działki, które są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów.
 
Decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a zasady jego dokonywania określa ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 
W przypadku terenów objętych planem miejscowym jedynym kryterium dopuszczalności dokonania podziału nieruchomości jest jego zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można dokonać, gdy spełnione są następujące warunki:
 • nie jest sprzeczny z przepisami innymi niż te, o których mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Podział nieruchomości gruntowej jest niedopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej.
 
W razie braku dostępu do drogi publicznej dopuszcza się możliwość wydzielenia drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na niej odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu. Nie jest ono potrzebne, jeśli dokonuje się sprzedaży wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną.
 
Istnieją również inne możliwości dokonania podziału nieruchomości jak np. :
 • sądowe zniesienie współwłasności,
 • podział nieruchomości na podstawie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościmi.
 

          Masz pytania lub wątpliwości ?

          Korzystałeś już z naszych usług ?

          Napisz do nas lub zostaw opinię !

          CAT-GEODEZJA Justyna Kuryluk
          Nakielnica 14c,  95-070 Aleksandrów Łódzki
          NIP: 726-213-25-22
          Biuro: Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 126

          (c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone. CAT-GEODEZJA