← Back

Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (pomiar powykonawczy).
 
W związku z powyższym budynki oraz urządzenia podziemne, czyli przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne czy elektroenergetyczne, po ich wybudowaniu będą przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 
Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
 
Pomiar powykonawczy ma na celu sprawdzenie czy lokalizacja obiektów jest zgodna z projektem budowlanym.
Pełna dokumentacja powykonawcza zawiera:
 • szkic inwentaryzacji,
 • kopię mapy zasadniczej z geodezyjną inwetaryzacją powykonawczą,
 • informację geodety uprawnionego o zgodności lokalizacji obiektów budowlanych z planem zagospodarowania terenu załączonym do projektu,
 • kopię uprawnień zawodowych geodety.
 
 

          Masz pytania lub wątpliwości ?

          Korzystałeś już z naszych usług ?

          Napisz do nas lub zostaw opinię !

          CAT-GEODEZJA Justyna Kuryluk
          Nakielnica 14c,  95-070 Aleksandrów Łódzki
          NIP: 726-213-25-22
          Biuro: Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 126

          (c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone. CAT-GEODEZJA