← Back

Mapa do celów projektowych

Jednym z pierwszych kroków zmierzających do rozpoczęcia budowy domu lub innego obiektu budowlanego jest sporządzenie przez geodetę mapy do celów projektowych. Jest to dokument niezbędny w trakcie ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy budynku, przy tworzeniu projektu architektoniczno - budowlanego a także projektu zagospodarowania działki (wykorzystywany przez projektanta oraz architekta).

Na podstawie sporządzonej mapy architekt opracowuje plan zagospodarowania działki, będący częścią składową projektu budowlanego, który jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Bazując na mapie opracowanej przez geodetę, konkretny projekt obiektu budowlanego zostaje odniesiony do aktualnego stanu zagospodarowania i ukształtowania terenu budowlanego.

Mapa do celów projektowych jest wykorzystywana także do projektowania usytuowania poziomego i pionowego sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami. Niekiedy projekt przyłącza lub sieci uzbrojenia terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych wymaga uzgodnienia w ZUDP odpowiedniego starostwa (właściwego dla miejsca inwestycji).

Mapa do celów projektowych powinna zawierać aktualne informacje o wszystkich danych ewidencyjnych oraz pełną sytuację terenową w całym swoim zakresie.
 
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, mapę do celów projektowych sporządza się w zakresie niezbędnym do wykonania projektu. Tak więc o tym jaki zakres powinna obejmować mapa decydyje przede wszystkim projektant lub architekt.

Każda mapa sporządzona przez naszą firmę przekazywana jest zleceniodawcy w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej (.dwg, .pdf)

          Masz pytania lub wątpliwości ?

          Korzystałeś już z naszych usług ?

          Napisz do nas lub zostaw opinię !

          CAT-GEODEZJA Justyna Kuryluk
          Nakielnica 14c,  95-070 Aleksandrów Łódzki
          NIP: 726-213-25-22
          Biuro: Aleksandrów Łódzki, ul. Daszyńskiego 126

          (c)2019, Wszelkie Prawa Zastrzeżone. CAT-GEODEZJA